Aviso legal

El propòsit d'aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.guixesenergia.com , domiciliada a, Plaça del Mercat, 2, 08261, Cardona,la raó social del Responsable de tractament és ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL , de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d'activitats del tractament de l'empresa denominat Gestió d'Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari online i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d'informació/contractació, que es realitza a través d'aquesta via.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s'organitzen ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL . i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL , estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan la informació ja no sigui necessaris.

Tots els camps del formulari on-line marcats com a “obligatoris” són d´ obligada complimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d'informació/contractació

La Web www.guixesenergia.com ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que correspongui legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seu tratament automatitzat. No obstant això, el usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat a Internet no són imprevisibles i per tant no están exemptes de possibles intromissions il·legals i indegudes que no serien responsabilitat de ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL , ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei. La Web www.guixesenergia.com utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats merament estadístiques. Aquestes informacions es capturen de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment a cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que desitgen desactivar les cookies que consulten els sistemes d'ajuda dels navegadors que utilitzen

La Web www.guixesenergia.com farà tot el possible perquè la seva informació estigui sempre actualitzada. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular de les mateixes, d'aquí que si existeix una modificació dels dades, l'usuari de la web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d'aquesta web i les presents condicions d'ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l'execució, interpretació, compliment d'aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.